Takwa kepada Allah (Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani) | Suluk

* Catatan yang terkait erat dengan catatan pada laman ini, berjudul : Dalil-dalil Syara’ Tentang Takwa

Orang yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla sangat perlu memiliki ketakwaan dalam dirinya. Tanpa ketakwaan itu, ia akan mendapatkan kesulitan dalam perjalanannya menuju Allah. Ia akan lebih mudah binasa daripada selamat dalam perlindungan Allah. Karena itu, Allah Swt telah mengingatkan kepada seluruh hamba-Nya agar membekali diri dengan iman dan takwa kepada-Nya, karena keimanan dan ketakwaan itu merupakan satu-satunya jaminan keselamatan dalam perjalanan menuju akhirat.

Menurut pendapat para Salik, takwa bukan saja diperlukan sebagai bekal akhirat, bahkan takwa mesti disimpan di dalam diri agar mudah bagi mereka untuk mengumpulkan sifat-sifat baik dalam dirinya dan menolak sifat-sifat buruk yang menggoda mereka.

Takwa ibarat sebuah penyaring yang dapat menapis semua tingkah laku si Salik. Dengan takwa mereka dapat menghimpun semua perbuatan baik-baik yang mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Salik dapat menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang mendatangkan bahaya pada agamanya.

Bagi para salik, takwa adalah semacam obat yang tanpa kehadirannya mereka tidak akan pernah sampai kepada apa yang mereka cari. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak lepas dari perbuatan mensucikan diri, orang yang selalu berusaha membenamkan dirinya dalam semua hal yang diridhai Allah Swt serta menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dimurkai Allah. Jelaslah, bahwa takwa merupakan syarat utama bagi orang yang mengaku dirinya sebagai seorang salik.[]

(* Sumber : “Rahasia Sufi” [ Judul asli : Sirr al-Asrar fi ma Yahtaj Ilayh al-Abrar], Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani)

————————————-  # Judul-judul catatan lain, termuat dalam : Reblogged : DAFTAR ISI

Iklan

Tentang Hening Darwis

Menyimak. Mendengarkan. Catatan. Kutipan. Salinan. Notes. Excerpts. Islamic. Tashawwuf. Sufism. Darwis.
Galeri | Pos ini dipublikasikan di Al-Qur'an, Hadits, Jalan Suluk, Jihad Akbar, sufism; tashawwuf, Suluk, Suluk Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Syariat dalam Suluk, taubat, tazkiyatunnafs, Wajib dalam Suluk dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.